സെന്റ് മേരീസ് മലങ്കര കത്തോലിക്കാപള്ളി മേരിഗിരി, പ്രക്കാനം.

Can't read this page? See these help pages for IE and Firefox Users.

Friday, January 13, 2006

വിശ്വാസപരിശീലനം

ആദ്യകാലത്ത് സണ്ടേസ്കൂള്‍ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് നേതൃത്വം നല്‍കിയിരുന്നതു ശ്രീ.റ്റി. ജീ കൊചുമ്മന്‍, ശ്രീ.പി.എസ്.ജോര്‍ജ്ജ്, എന്നിവരായിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് ശ്രീ.കെ.ജി.ഉണ്ണൂണ്ണി,ശ്രീ.റ്റി.എം.വറുഗീസ്, ശ്രീ ജോണ്‍ ഇടത്തില്‍, ശ്രീ.റ്റി.പി.മാത്യു,ശ്രീ.എന്‍.എം.ദാനിയേല്‍ എന്നിവരും ഇടവകയിലേക്കു നിയോഗിക്കപ്പെട്ട സിസ്റ്റര്‍മാരും സണ്ടേസ്കൂളിനെ നയിച്ചു.

ശ്രീ.റ്റി.പി.മാത്യു തുണ്ടിയത്ത് 1988-2009കാലത്ത്ഹെഡ് മാസ്റ്റ്റായിരുന്നു.ശ്രീ. ജോണ്‍ വര്ഗീസ് കുഴിമുറിയില് 2009-മുതല്‍ ഹെഡ് മാസ്റ്റ്റാണ്. കോഴഞ്ചേരിഗദ്സമന്‍ സദ്സംഘത്തിലെ റവ.സി.ലിജി. ജി.എസ്.എസ്., റവ.സി.സൂസന്ന. ജി.എസ്.എസ്.,എന്നിവര്‍ സേവനം അനുഷ്ടിക്കുന്നു. റവ.സി.മറിയംക്ലയര്‍.ജി.എസ്.എസ്.,2009 ജൂണ്‍ 14നു മഞ്ഞിനിക്കര ഗദ്സമന്‍ സദ്സം ഘത്തില്‍ സു പ്പീരിയര്‍ ആയി പോകുന്നതുവരെ നമ്മുടെ സണ്ടേസ്കൂള്‍ അധ്യാപികയായി സേവനം അനുഷ്ടിച്ചു. 2009 ജൂണ്‍ 14മുതല്.റവ.സി.സൂസന്ന. ജി.എസ്.എസ്.നമ്മുടെ സണ്ടേസ്കൂള്‍ അധ്യാപികയായി സേവനം അനുഷ്ടിക്കുന്നു. ലിജുമോന്‍ താന്നിനില്‍ക്കുന്നതില്‍,സെലിന്‍ അച്ചന്‍കുഞ്ഞ് കല്ലുംകൂട്ടത്തില്‍,ഗ്രേസി വര്‍ഗീസ് തറയില്‍, എലിസബെത്ത്.കെ.കെ.കല്ലുംകൂട്ടത്തില്‍, അലില്‍ അച്ചന്‍കുഞ്ഞ് കല്ലുംകൂട്ടത്തില്‍, സോനു വര്‍ഗീസ് മുട്ടാണില്‍, ഷാരോണ്‍ ജോര്‍ജ്ജ് തരകന്‍ മേപ്രത്ത്, എന്നിവര്‍ അധ്യാപകരാണ്. പത്തു ക്ലാസ്സുകളിലായി 39 കുട്ടികളുണ്ട്.

സണ്ടേസ്കൂള്‍ കുട്ടികള്

ആല്‍ബിന്‍ മുകളുവിളയില്‍ dob07/09/2004
സിബിന്‍ കല്ലില്‍ dob09/07/2003
ജാന്‍സിമുകളുവിളയില്‍ dob22/03/2002
ഷിനില്‍ കാവുങ്കല്dob15/03/2002
ചഞ്ജല്‍ ആലുനില്കുന്നതില്dob28/10/2001
റിച്ചു സജി മേപ്രത്ത് dob30/11/04

ബനിറ്റോ മറിയം ജോണ്‍ കുഴിമുറിയില് dob08/04/2000

ആഷിക് കാവുങ്കല്
ഷിനിമോള്കാവുങ്കല് dob03/06/1999
ജിബി ആന്‍ ബാബു തറയില് dob 09/11/1998
സാനു സാമുവല്‍ കല്ലില് dob01/04/1999
സ്റ്റബിന്‍ കാവുമ്കല്
ജിനി ജോണ്‍ ചരിവുകാലായില് dob 18/03/1997

റിയ സജി മേപ്രത്ത്dob27/08/1998
നിഷ ജോസ് കാവുമ്കല്dob19/10/1998
ജാക്സന്‍ കൊച്ചിടയാടിയില്‍dob11/10/1996

ബ്ലസ് വിന് വര്ഗീസ് മേപ്രത്ത്dob04/07/1997
ഡെനിസണ്‍ ഡെനിഷ്വില്ലdob22/10/1997

ഡോണാ ഡെനിഷ്വില്ലdob21/06/1996

ബ്ലസി വര്ഗീസ് കല്ലില്dob03/05/1996
ഗ്രീഷ്മാ സാറാ ജോണ്‍ കുഴിമുറിയില്dob02/12/1994
ജിഷാ ജോസ് കാവുമ്കല്dob14/12/1995
അജീനാ പി സഖറിയാ കാവുമ്കല്dob26/08/1995
റിയാ ജോണ്‍ കൊച്ചിടയാടിയില്‍dob20/04/1994
നിബിന്‍ പീറ്റര്‍ തുണ്ടിയത്ത്dob04/06/1995
ജോര്ജ് മാത്യു കുഴിമുറിയില്

റ്റില്ലൂ തോമസ് കല്ലില്dob08/10/1994
ജിനു വര്ഗീസ് മുട്ടാണില്
മാത്യുസ് ആ കുരിശ്ശുംകല്

ലിജി ആന്‍ ബാബു തറയില്dob16/11/1993 10ജയിച്ചു (2009)
റക്സി തോമസ് കൊച്ചിടയാടിയില്‍dob21/05/1993 10ജയിച്ചു (2009)
ലിജിന്‍ മോന്സി മരോട്ടുംകല്dob03/02/1993 10ജയിച്ചു (2009)
എനോഷ് റ്റി തോമസ് താന്നിനില്‍കുന്നതില്dob09/12/1992

ടോണി തോമസ് കല്ലില്dob09/06/1992
മത്തായി ഏ കുരിശ്ശുംകല്
ജിനു ജെ നെല്ലിക്കുന്നുമുരുപ്പേല്
സിജിന്‍ മോന്സി മരോട്ടുംകല് dob15/10/1990. 10ജയിച്ചു (2008)
അശ്വ്തി മറിയം മോഹന് കുഴിമുറിയില് dob19/08/1992. 10ജയിച്ചു (2008)

റിക്സണ്‍ കൊച്ചിടയാടിയില്‍ dob20/05/1991. 10ജയിച്ചു (2007)
ഹെലന്‍ അച്ചന്‍കുഞ്ഞ് കല്ലുംകൂട്ടത്തില് 10ജയിച്ചു (2007)
അദീന പി സഖറിയാ കാവുംകല് dob03/05/1991. 10ജയിച്ചു (2007)
ലിജി രാജു താന്നിനില്‍കുന്നതില്dob19/12/1986

അരുണ്‍ മാത്യു കുഴിമുറിയില്‍dob13/07/1989
സിബിന്‍ വര്ഗീസ് മേപ്രത്ത്dob24/01/1989
അമല റ്റി തോമസ് താന്നിനില്‍കുന്നതില് dob24/10/1989
ബിജിമോള്‍ റ്റി ബാബു തറയില്‍ 10ജയിച്ചു (2006)
ഷാനു വര്ഗീസ് മുട്ടാണില്‍ 10ജയിച്ചു (2006)


സണ്ടേസ്കൂള്‍ഹെഡ് മാസ്റ്റര്‍

ശ്രീ.റ്റി.പി.മാത്യു തുണ്ടിയത്ത് (1988-2009)
ശ്രീ. ജോണ്‍ വര്ഗീസ് കുഴിമുറിയില് (2009-
അദ്ധ്യാപകര്
ശ്രീമതി. സിബി സജി മേപ്രത്ത് (2000-
ശ്രീമതി. സുജ ചരിവുകാലായില് (2006-
ശ്രീമതി.സോനു വര്ഗീസ് മുട്ടാണില് (2005-
ശ്രീമതി.റാണി ജോണ്‍ കുഴിമുറിയില് (2004-
റവ: സി.വിനീത ജി.എസ്സ്..എസ് (2006-
ശ്രീമതി.സെലിന്‍ അച്ചന്കുഞ്ഞു കല്ലുമ്കൂട്ടത്തില് (2001-
ശ്രീമതി.ബിജിമോള്‍ റ്റി ബാബു തറയില് (2007-
ശ്രീ. ജോണ്‍ വര്ഗീസ് കുഴിമുറിയില് (2000-
ശ്രീമതി. അലിന്‍ അച്ചന്കുഞ്ഞു കല്ലുമ്കൂട്ടത്തില് (2005-
റവ: സി.ക്ലെയെര്‍ ജി.എസ്സ്..എസ് (2005-2009)
റവ.സി.സൂസന്ന. ജി.എസ്.എസ്.
ശ്രീമതി.ഏലിസബത്ത് ചാക്കോ കല്ലുമ്കൂട്ടത്തില് ((2000-
ശ്രീമതി.ഗ്രേസ്സി വര്ഗീസ് തറയില് (2001-


(ലാസ്റ്റ് അപ്‌‌ഡേറ്റഡ്:24ഓഗസ്റ്റ് 2009)