സെന്റ് മേരീസ് മലങ്കര കത്തോലിക്കാപള്ളി മേരിഗിരി, പ്രക്കാനം.

Can't read this page? See these help pages for IE and Firefox Users.

Friday, January 13, 2006

അഭിപ്രായങ്ങൾ.../ഗസ്റ്റ് ബുക്ക്

അഭിപ്രായങ്ങളും മറ്റും അറിയിക്കാനൊരിടം

2 comments:

Sunny said...

Very good. keep it up

Samson said...

You are really great, done a good job…useful to all especially young generations…God bless you.


Samson (thampi Marottumkal)