സെന്റ് മേരീസ് മലങ്കര കത്തോലിക്കാപള്ളി മേരിഗിരി, പ്രക്കാനം.

Can't read this page? See these help pages for IE and Firefox Users.

Friday, January 13, 2006

സ്ഥലനാമോല്പത്തി

ഈ പ്രദേശം ഒരു കര്‍ഷക കുടിയേറ്റ മേഖലയാണ്. ആദ്യ കുടിയേറ്റക്കാര്‍ നായര്‍, ഈഴവസമുദായത്തില്‍ പെട്ട ഹൈന്ദവരാണ് കുറ്റിക്കാടുകളും ചെറുകുന്നുകളും താഴ്വരകളും ചേര്‍ന്ന ഈ പ്രദേശം പേരക്കാനനം - പ്രക്കാനം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു.